No products in the cart.

Register

Educația este

Pretutindeni în lume, societatea este în neorânduială și este nevoie de o transformare profundă. Educația dată tinerilor trebuie să prefacă întreaga structură socială.

Ellen White, DV 406.2

Educația începută aici nu se va termina în această viață; va continua în toată veșnicia — progresând neîncetat și nefiind vreodată încheiată. Din ce în ce mai mult se va descoperi înțelepciunea și iubirea lui Dumnezeu în planul de răscumpărare. Mântuitorul va dărui bogății ale cunoașterii când Își va duce copiii la izvoarele de apă vie. Și, zi după zi, minunatele lucrări ale lui Dumnezeu, mărturiile puterii Sale, care a creat și susține universul, se vor deschide înaintea minții cu o nouă frumusețe. În lumina care strălucește de la tron, tainele vor dispărea și sufletul va fi umplut de uimire văzând simplitatea lucrurilor neînțelese până atunci.

Ellen White, DV 466

Să nu gândiți niciodată că ați învățat îndeajuns și că acum vă puteți relaxa după eforturile voastre. Mintea cultivată este măsura omului. Educația voastră ar trebui să continue toată viața; zilnic ar trebui să învățați și să folosiți practic cunoștințele dobândite.

Ellen White, DV 499

Fiecare persoană trebuie să înfrunte realitățile practice ale vieții — ocaziile, responsabilitățile, înfrângerile și succesele ei. Cum trebuie să dea piept cu aceste experiențe, dacă va trebui să devină victimă sau să fie stăpân al împrejurărilor, aceasta depinde într-o mare măsură de pregătirea de a le face față — de educația sa.

Ellen White, Educație 7.2

Numai printr-o asemenea comuniune — comuniunea minții cu mintea și a inimii cu inima, a umanului cu divinul — poate fi transmisă acea energie vitală, educația adevărată fiind cea care are lucrarea de a o împărtăși. Numai din viață se naște viață.

Ellen White, Educație 84

Tinerii să fie pătrunși de gândul că educația nu are scopul de a-i învăța cum să scape de sarcinile neplăcute ale vieții și de poverile ei, ci acela de a ușura munca prin predarea unor metode mai bune și a unor idealuri mai înalte. Învățați-i că adevăratul țel al vieții nu este de a-și asigura cel mai mare câștig posibil pentru ei înșiși, ci de a-L onora pe Făcătorul lor, împlinindu-și partea de muncă în lume și dând o mână de ajutor celor mai slabi sau mai neștiutori.

Ellen White, Educație 221

Viața de pe pământ este începutul vieții din cer; educația de pe pământ reprezintă o inițiere în principiile cerului; lucrarea vieții de aici este o pregătire pentru lucrarea vieții de acolo. Ceea ce suntem acum în caracter și slujire sfântă este reflecția sigură a ceea ce vom fi.

Ellen White, Educație 307