No products in the cart.

Register

Despre departament
Educație

Obiectiv

Formarea caracterului copilului prin aprofundarea și însușirea trăsăturilor de caracter ale lui Hristos.

Obiectiv

Promovarea principiilor educației creștine.

Obiectiv

Pregătirea copiilor pentru veșnicie.
Prezentare
Departamentul de Educație

Pornind din singurul loc de unde binele poate fi cunoscut în mod autentic, de la Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, afirmăm nevoia fiecărei ființe umane de educație, pentru că, „în sensul cel mai înalt, lucrarea de educație și lucrarea de răscumpărare sunt una, pentru că nici în educație, nici în răscumpărare „nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Isus Hristos.”(Ellen G. White Educație pag. 30)

Biserica, în calitate de instituție, are în primele pagini ale istoriei ei conceptul de învățare, învățare realizată chiar de Marele Învățător Isus Hristos. În cuvântul de trimitere, Mântuitorul a spus: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului” (Matei 28:18-20). Prezența lui Hristos în biserică și manifestarea puterii Lui este condiționată de învățare și se descoperă prin învățare. A învăța pentru sine și a-i învăța pe alții este motorul vieții. De aceea, încă de la începuturile sale, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea a considerat educația un element important al misiunii sale pentru lume.

Adventiștii consideră că educația are de a face nu doar cu acumularea de cunoștințe pentru o profesie sau cu pregătirea pentru viață în general, ci are de-a face cu pregătirea pentru veșnicie, fiind văzută atât ca o datorie față de membrii ei, cât şi față de întreaga societate. Școlile adventiste urmăresc să atingă obiectivele de consacrare spirituală, conștiință de sine, integrare socială, responsabilitate civică, misiune şi slujire mondială, bunăstare economică prin muncă de calitate, toate acestea avându-L în centru pe Mântuitorul, Iisus Hristos.

Biserica conduce astfel propriile instituții de educație, de la grădiniță până la universitate, cu scopul de a transmite copiilor propriile ei idealuri, credințe, atitudini, valori, deprinderi și obiceiuri, toate întemeiate pe descoperirea de Sine a lui Dumnezeu lăsată nouă, oamenilor, prin Biblie. Sursa, mijloacele şi scopul educației adventiste sunt: o adevărată cunoaștere a lui Dumnezeu, părtășia cu El în studiu şi slujire, asemănarea cu El în caracter.

Ellen White, unul dintre pionierii și fondatorii Bisericii Adventiste de Ziua A Șaptea, a transmis bisericii următoarele gânduri inspirate despre obiectivele lucrării de educație:
„Tinerii să fie pătrunși de gândul că educația nu are scopul de a-i învăța cum să scape de sarcinile neplăcute ale vieții și de poverile ei, ci acela de a ușura munca prin predarea unor metode mai bune și a unor idealuri mai înalte. Învățați-i că adevăratul țel al vieții nu este de a-și asigura cel mai mare câștig posibil pentru ei înșiși, ci de a-L onora pe Făcătorul lor, împlinindu-și partea de muncă în lume și dând o mână de ajutor celor mai slabi sau mai neștiutori.” Ellen G. White, Educație pag. 307

„Viața de pe pământ este începutul vieții din cer; educația de pe pământ reprezintă o inițiere în principiile cerului; lucrarea vieții de aici este o pregătire pentru lucrarea vieții de acolo. Ceea ce suntem acum în caracter și slujire sfântă este reflecția sigură a ceea ce vom fi.” Ellen G. White, Educație pag. 307

Pornind de la aceste considerente, Biserica Adventistă la nivel mondial a dezvoltat o rețea de instituții de învățământ în toate țările unde activează în prezent, operând un număr de peste 9.500 de şcoli, colegii şi universităţi în care lucrează peste 111.400 de profesori, cu un număr de aproximativ 2.064.700 de elevi şi studenţi. În România, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea are 55 de centre de educație în care funcționează 47 de grădinițe, 19 școli, 7 licee, 3 școli sanitare și Universitatea Adventus Cernica cu trei specializări: Teologie, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar și Asistență Socială. În aceste instituții gestionează actul educațional aproximativ 688 de cadre didactice pentru cei peste 5300 de copii și tineri.

Investim resurse umane și financiare în educație pentru că „Pretutindeni în lume este nevoie de o transformare profundă. Educația dată tinerilor trebuie să prefacă întreaga structură socială.” Ellen White, Divina Vindecare pag. 406

Citate
Motivațional
#iguru_video_65e69aa6a349f .videobox_link{ background-color: #ff6d34; border-color: #ff6d34; }#iguru_infobox_65e69aa6a3f13 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_65e69aa6a3f13 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e69aa6a3f13 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_65e69aa6a3f13 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e69aa6a3f13 .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_65e69aa6a3f13 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e69aa6a3f13 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e69aa6a3f13:hover .infobox_wrapper { background-color: #ff6d34; }#iguru_infobox_65e69aa6a3f13 .infobox_wrapper { background-image: url(https://educatie.adventist.pro/wp-content/uploads/2019/09/icon-box_bg-01.png); background-position: left top; background-repeat: no-repeat; }#iguru_infobox_65e69aa6a3f13 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e69aa6a3f13 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e69aa6a3f13 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e69aa6a3f13:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e69aa6a488c .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_65e69aa6a488c .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e69aa6a488c .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_65e69aa6a488c .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e69aa6a488c .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_65e69aa6a488c .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e69aa6a488c .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e69aa6a488c:hover .infobox_wrapper { background-color: #ff6d34; }#iguru_infobox_65e69aa6a488c .infobox_wrapper { background-image: url(https://educatie.adventist.pro/wp-content/uploads/2019/09/icon-box_bg-02.png); background-position: left top; background-repeat: no-repeat; }#iguru_infobox_65e69aa6a488c .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e69aa6a488c .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e69aa6a488c .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e69aa6a488c:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e69aa6a5068 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_65e69aa6a5068 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e69aa6a5068 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_65e69aa6a5068 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e69aa6a5068 .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_65e69aa6a5068 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e69aa6a5068 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e69aa6a5068:hover .infobox_wrapper { background-color: #ff6d34; }#iguru_infobox_65e69aa6a5068 .infobox_wrapper { background-image: url(https://educatie.adventist.pro/wp-content/uploads/2019/09/icon-box_bg-03.png); background-position: left top; background-repeat: no-repeat; }#iguru_infobox_65e69aa6a5068 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e69aa6a5068 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e69aa6a5068 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e69aa6a5068:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_65e69aa6a5c43 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_65e69aa6a5c43 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 992px){ #iguru_spacer_65e69aa6a62b2 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_65e69aa6a62b2 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 991px){ #iguru_spacer_65e69aa6a62b2 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_65e69aa6a62b2 .spacing_size-tablet{ display: block; } }#iguru_img_layer_65e69aa6a6377 .img_layer_image_wrapper:nth-child(1) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 0ms; -moz-transition-delay: 0ms; -o-transition-delay: 0ms; transition-delay: 0ms;}#iguru_img_layer_65e69aa6a6377 .img_layer_image_wrapper:nth-child(2) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 600ms; -moz-transition-delay: 600ms; -o-transition-delay: 600ms; transition-delay: 600ms;}#iguru_img_layer_65e69aa6a6377 .img_layer_image_wrapper:nth-child(3) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1200ms; -moz-transition-delay: 1200ms; -o-transition-delay: 1200ms; transition-delay: 1200ms;}#iguru_img_layer_65e69aa6a6377 .img_layer_image_wrapper:nth-child(4) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1800ms; -moz-transition-delay: 1800ms; -o-transition-delay: 1800ms; transition-delay: 1800ms;}@media only screen and (max-width: 992px){ #iguru_spacer_65e69aa6a7cf6 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_65e69aa6a7cf6 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 991px){ #iguru_spacer_65e69aa6a7cf6 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_65e69aa6a7cf6 .spacing_size-tablet{ display: block; } }#iguru_img_layer_65e69aa6a7dbf .img_layer_image_wrapper:nth-child(1) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 0ms; -moz-transition-delay: 0ms; -o-transition-delay: 0ms; transition-delay: 0ms;}#iguru_img_layer_65e69aa6a7dbf .img_layer_image_wrapper:nth-child(2) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 600ms; -moz-transition-delay: 600ms; -o-transition-delay: 600ms; transition-delay: 600ms;}#iguru_img_layer_65e69aa6a7dbf .img_layer_image_wrapper:nth-child(3) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1200ms; -moz-transition-delay: 1200ms; -o-transition-delay: 1200ms; transition-delay: 1200ms;}#iguru_img_layer_65e69aa6a7dbf .img_layer_image_wrapper:nth-child(4) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1800ms; -moz-transition-delay: 1800ms; -o-transition-delay: 1800ms; transition-delay: 1800ms;}@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_65e69aa6a80e2 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_65e69aa6a80e2 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_65e69aa6a8b59 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_65e69aa6a8b59 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 992px){ #iguru_spacer_65e69aa6a90e2 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_65e69aa6a90e2 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 991px){ #iguru_spacer_65e69aa6a90e2 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_65e69aa6a90e2 .spacing_size-tablet{ display: block; } }#iguru_img_layer_65e69aa6a9189 .img_layer_image_wrapper:nth-child(1) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 0ms; -moz-transition-delay: 0ms; -o-transition-delay: 0ms; transition-delay: 0ms;}#iguru_img_layer_65e69aa6a9189 .img_layer_image_wrapper:nth-child(2) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 600ms; -moz-transition-delay: 600ms; -o-transition-delay: 600ms; transition-delay: 600ms;}#iguru_img_layer_65e69aa6a9189 .img_layer_image_wrapper:nth-child(3) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1200ms; -moz-transition-delay: 1200ms; -o-transition-delay: 1200ms; transition-delay: 1200ms;}#iguru_img_layer_65e69aa6a9189 .img_layer_image_wrapper:nth-child(4) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1800ms; -moz-transition-delay: 1800ms; -o-transition-delay: 1800ms; transition-delay: 1800ms;}@media only screen and (max-width: 992px){ #iguru_spacer_65e69aa6a99c3 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_65e69aa6a99c3 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 991px){ #iguru_spacer_65e69aa6a99c3 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_65e69aa6a99c3 .spacing_size-tablet{ display: block; } }#iguru_img_layer_65e69aa6a9a62 .img_layer_image_wrapper:nth-child(1) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 0ms; -moz-transition-delay: 0ms; -o-transition-delay: 0ms; transition-delay: 0ms;}#iguru_img_layer_65e69aa6a9a62 .img_layer_image_wrapper:nth-child(2) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 600ms; -moz-transition-delay: 600ms; -o-transition-delay: 600ms; transition-delay: 600ms;}#iguru_img_layer_65e69aa6a9a62 .img_layer_image_wrapper:nth-child(3) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1200ms; -moz-transition-delay: 1200ms; -o-transition-delay: 1200ms; transition-delay: 1200ms;}#iguru_img_layer_65e69aa6a9a62 .img_layer_image_wrapper:nth-child(4) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1800ms; -moz-transition-delay: 1800ms; -o-transition-delay: 1800ms; transition-delay: 1800ms;}@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_65e69aa6a9da7 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_65e69aa6a9da7 .spacing_size-desktops{ display: block; } }#iguru_testimonials_65e69aa6aaeb1 .testimonials_name { color: #ffffff; }#iguru_testimonials_65e69aa6aaeb1 .testimonials_quote { color: #ffffff; }#iguru_testimonials_65e69aa6aaeb1 .testimonials_position { color: #fbba35; }#iguru_testimonials_65e69aa6aaeb1 .testimonials_content_wrap { background-color: rgba(255,255,255,0.1); }#iguru_carousel_65e69aa6ab4c1.iguru_module_carousel .slick-dots{ margin-top: 9px; }