No products in the cart.

Register

Olimpiada Biblică

Oferă copiilor şi tinerilor un mijloc adaptat şi specific timpului în care trăim, prin care să cunoască Cuvântul Domnului.
View More +

Misiune

Educația dată tinerilor trebuie să prefacă întreaga structură socială.
View More +
Feedback Form

  MOTIVAȚIONAL
  Educația
  Tinerii să fie pătrunși de gândul că educația nu are scopul de a-i învăța cum să scape de sarcinile neplăcute ale vieții și de poverile ei, ci acela de a ușura munca prin predarea unor metode mai bune și a unor idealuri mai înalte. Învățați-i că adevăratul țel al vieții nu este de a-și asigura cel mai mare câștig posibil pentru ei înșiși, ci de a-L onora pe Făcătorul lor, împlinindu-și partea de muncă în lume și dând o mână de ajutor celor mai slabi sau mai neștiutori.
  Ellen White Educație 221
  PREZENTARE
  Instituții Adventiste de Educație
  48
  48
  Grădinițe
  20
  20
  Școli
  7
  7
  Licee
  1
  1
  Universități